Kapłani odwiedzają chorych w ich domach w pierwsze soboty miesiąca. Jednocześnie nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej zanoszą ją do domów osób chorych w każdą niedzielę.
W sytuacjach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub osobiste. Przed wizytą kapłana w domu powinno się przygotować:

  • Stół przykryty białym obrusem
  • Świece
  • Woda święcona
  • Kropidło

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament namaszczenia chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Zachęca się także domowników do przyjęcia Eucharystii.