Miejscem właściwym chrztu dziecka jest parafia zamieszkania jego rodziców. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Rodzice chrzestni powinni:

 • Mieć co najmniej 16 lat
 • Być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • Być wierzącymi i systematycznie praktykującymi
 • Mieć intencje wypełniania tego zadania

W celu ochrzczenia dziecka rodzice zgłaszają ten fakt dwa tygodnie przed planowaną datą. W tygodni zaś poprzedzającym samą uroczystość odbywa się spisanie aktu chrzcielnego, potrzebne są wówczas następujące dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • Świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
 • Podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
 • Złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:

 •  Zgłosić się 15 minut przed ceremonią do zakrystii
 •  Przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest podczas Mszy świętych o godzinie 13:00 w każdą niedzielę (poza pierwszą niedzielą miesiąca).