Pierwsza Komunia Święta

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację szkolną i spotkania w parafii (comiesięczna Msza święta z katechezą dla dzieci i rodziców).Prawdziwymi katechetami są jednak rodzcie- przygotowują oni swoje dzieci (i siebie) do tego wydarzenia od momentu narodzin poprzez wspólną modlitwę, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:
  • pisemnej zgody z własnej parafii
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez katechetę.

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu (metryki) do dnia 7 grudnia 2014r.

Data
Temat
Prowadzący/Prowadząca
Rozdajemy
12.10.2014
Kościół domowy
p.Katarzyna Wójcikowska
Różaniec
16.11.2014
Świętowanie Niedzieli
p. Magda Michalska
07.12.2014
Maryja i jej odpowiedź na wolę Bożą
p. Marcin Woźniak
medalik
15.02.2015
Więzy rodzinne: Wspólna modlitwa
Ksiądz Proboszcz
modlitewnik
15.03.2015
Przebaczenie (Wielki Post)
Ksiądz Krzysztof
Obrazki z Drogą Krzyżową 
19.04.2015
Owoce Chrztu świętego- Wiara
Ksiądz Proboszcz
Świeca- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 SPOWIEDŹ DLA DZIECI KOMUNIJNYCH ( i ich rodziców) ODBĘDZIE SIĘ  SOBOTĘ: 16 MAJA 2015 r.

KLASA II A – 9.00

KLASA IIB – 10.00

KLACA IIC- 11.00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA  ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELE: 17 MAJA 2015 r.

KLASA II A – 10.00

KLASA II B – 10.00

KLASA II C – 11.30

ROCZNICA PRZYJĘCIA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ODBĘDZIE SIĘ: 24 MAJA 2015 r.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA DZIECI ROCZNICOWYCH ODBĘDZIE SIĘ: 23 MAJA 2015 r.