DOMOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy odpowiadają: 

Amen. 

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma  Świętego. 

(Bracia i siostry), posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».” 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga. 

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę: 

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy odpowiadają: 

Amen 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

Wszyscy odpowiadają: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy odpowiadają: 

Amen. 

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy odpowiadają: 

Amen. 

 

© 2014 Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie
Stronę przygotował LukaszKlosinski.com